Gói tập

GÓI THÀNH VIÊN

TÊN GÓI MÔ TẢ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG QUYỀN LỢI

Gold 12 tháng

Tập luyện tại 01 cơ sở Fit24 tuỳ chọn

Hội viên phải đủ 16 tuổi trở lên

Thanh toán trong vòng 7 ngày

Tập luyện toàn thời gian

6:00 – 22:00 ngày thường (thứ 2-thứ 6)

7:00 – 21:00 ngày cuối tuần (thứ 7- chủ nhật)

Sử dụng toàn dịch vụ

Khăn, tủ, xông

Gym, Yoga, GX

Gold 24 tháng

Passport 12 tháng

Tập luyện tại toàn hệ thống Fit24 Hà Nội

Passport 24 tháng

GÓI DOANH NGHIỆP

QUYỀN LỢI
ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Tham gia tập luyện theo nhóm

Trải nghiệm trang thiết bị và không gian tập luyện hiện đại

Hưởng ưu đãi 30% trên giá Niêm Yết của các gói tập

Hợp đồng kích hoạt với 05 hội viên  đầu tiên (cùng làm việc tại 1 doanh nghiệp) đăng ký cùng lúc.

GÓI INFINITY

QUYỀN LỢI
ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Tham gia tập luyện theo nhóm

Trải nghiệm trang thiết bị và không gian tập luyện hiện đại

Hưởng ưu đãi 30% trên giá Niêm Yết của các gói tập

Hợp đồng kích hoạt với 05 hội viên  đầu tiên (cùng làm việc tại 1 doanh nghiệp) đăng ký cùng lúc.


Side Banner 1